Persondatapolitik for Frisbæk aps

  1.  Generelt

1.1. Denne persondatapolitik beskriver hvordan Frisbæk ApS (CVR 37932108) indsamler og behandler personoplysninger

1.2. Politikken er gældende for de oplysninger, som du afgiver til Frisbæk ApS i forbindelse med afgivelse af en ordre. Derudover vedrører den også de personoplysninger vi indsamler når du besøger vores hjemmeside, mansted.dk.

1.3. Frisbæk ApS er dataansvarlige for dine personoplysninger. Du kan altid kontakte os, hvis du har spørgsmål eller bemærkninger til vores persondatapolitik eller ønsker at gøre brug af en eller flere af dine rettigheder der er beskrevet heri

Frisbæk Aps

Amager Strandvej 50

2300 København S

E-mail: mansted@frisbaek.dk

 

  1.  Indsamling af personoplysninger, formål og grundlag for behandlingen af data

2.1. Når du aflægger en ordre indsamler vi de oplysninger, du selv afgiver, virksomhedsnavn og adresse, e-mailadresse, telefonnummer, CVR-nummer samt varekøb.

2.1.2. Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig og i tilfælde af at der er behov for det, kunne kontakte dig med information omkring din ordre. Oplysninger om dine køb kan vi også behandler for at overholde lovkrav, herunder bogføring og regnskab.

2.2. Når du som ny kunde aflægger en ordre, foretager vi en kreditvurdering i BE&HE og tjekker, at den oplyste adresse er korrekt.

2.2.1. Formålet er, at vi kan levere de produkter, du har afgivet ordre på og i øvrigt af hensyn til opfyldelsen af vores indbyrdes aftale samt i at varetage vores legitime interesse i at undgå tab på debitorer.

 

  1.  Videregivelse af data til tredjepart

3.1. Personoplysninger som vi indsamler i forbindelse med et køb (f.eks. navn, leveringsadresse) videregives til Frisbæk ApS’s logistikpartner. I vores valg af logistikpartner vægter kriterier som f.eks. evnen til at sikre fortrolighed og integritet højt i den samlede vurdering

 

  1.  Dine rettigheder

4.1. Med henblik på at skabe åbenhed omkring behandlingen af dine oplysninger skal vi, som dataansvarlig, oplyse dig om dine rettigheder.

 

4.2. Du er til enhver tid berettiget til at anmode os om indsigt i, hvilke oplysninger vi har registreret om din virksomhed og hvilket formål registreringen tjener.

 

4.3. Du har ret til at få udleveret en kopi af de oplysninger, som vi behandler om dig. Hvis du ønsker en kopi af dine personoplysninger, skal du sende en skriftlig anmodning til mansted@frisbaek.dk.

 

4.3. Du har ret til at få urigtige personoplysninger om din virksomhed berigtiget af os. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de oplysninger vi har registreret om dig, vil vi bede dig rette henvendelse til os på mansted@frisbaek.dk

 

4.4. I nogle tilfælde har du ret til at få alle eller visse af dine personoplysninger slettet af os, f. eks. hvis du tilbagekalder dit samtykke, og vi ikke har et kvalificeret grundlag for at beholde dine personoplysninger (f.eks. hvis vi lovgivningsmæssigt er forpligtet til det). Hvis du ønsker at få slettet dine personoplysninger bedes til rette henvendelse til os via e-mail på; mansted@frisbaek.dk

 

4.5.    Du har i visse tilfælde ret til at få personoplysninger, som du selv har givet os, udleveret i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbar format og har ret til at overføre disse oplysninger til en anden dataansvarlig, såkaldt dataportabilitet. Hvis du ønsker dette bedes du kontakte os via e-mail; mansted@frisbaek.dk

 

4.6. Du har ret til at gøre indsigelse til vores brug af data, til f.eks. markedsføring. Hvis du ikke ønsker, at vi bruger dine personoplysninger til direkte markedsføring og profilering, bedes du henvende dig til vores kundeservice mansted@frisbaek.dk

 

4.7. Du har til enhver tid ret til at tilbagekalde et samtykke, du givet os til behandling af personoplysninger. Det kan gøres ved at skrive til os på mansted@frisbaek.dk.

 

4.8. Hvis du ønsker at klage over behandlingen af dine personlige oplysninger, kan du kontakte os på mansted@frisbaek.dk.

Du kan også kontakte Datatilsynet, Borgergade 28, 5., 1300 København K

 

  1.  Sletning af persondata

5.2. Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt i forhold til de oplyste formål ovenfor, jf. dog nærmere nedenfor.

For personoplysninger omfattet af bogføringsloven opbevarer vi disse oplysninger i en periode på fem år fra udgangen af det regnskabsår oplysningerne vedrører, medmindre vi har et andet sagligt relevant formål til opbevaring.

 

  1. Ændringer og seneste opdatering

6.1.Såfremt vi ændrer i vores persondatapolitik, vil du blive orienteret om dette ved dit næste besøg på www.mansted.dk.

6.2.Persondatapolitikken er senest opdateret d. 25/5 2018 (version 1)